ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មាន

ការអញ្ជើញពិព័រណ៍

យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការអញ្ជើញអ្នកឱ្យមកទស្សនាស្តង់ពិព័រណ៍របស់យើងនៅ Chinahomelife ក្នុងទីក្រុងឌូបៃ លេខស្តង់របស់យើងគឺ 5B112 ដែលយើងនឹងដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលចុងក្រោយ និងល្អបំផុតរបស់យើង។ ការបញ្ចុះតម្លៃផ្តាច់មុខ និងផ្តល់សេវាកម្មតាមតម្រូវការ។
យើងសង្ឃឹមដោយស្មោះថានឹងឃើញអ្នក។

Thank you for considering our invitation. Should you have any questions or require additional information, please feel free to contact us at .lucy@hzwishpack.com

សូមគោរព


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣